NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 2 NĂM 2016 CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ BẬC ĐẠI HỌC

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu về năng lực ngoại ngữ hoặc tương đương (nếu chưa đạt thí sinh phải tham gia kiểm tra và đạt trình độ tiếng Anh theo qui định, đồng thời phải học khóa tiếng Anh bổ trợ theo qui định của chương trình liên kết) và đạt điều kiện xét tuyển tại mục 2.

Chương trình song bằng là chương trình học khi tốt nghiệp sinh viên sẽ nhận được hai bằng đại học, một do Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp và một do Trường đại học nước ngoài cấp; Chương trình đơn bằng khi tốt nghiệp sinh viên sẽ nhận được bằng đại học doTrường đại học nước ngoài cấp.

Để biết thêm chi tiết về điểm xét tuyển và phương thức xét tuyển, hồ sơ xét tuyển, cách thức nộp hồ sơ, thời gian, địa điểm thu hồ sơ và chi phí tuyển sinh, thời gian công bố kết quả tiếp nhận nhập học… xin vui lòng truy nhập tại đây.

Thông tin chi tiết về chương trình liên kết đào tạo quốc tế vui lòng liên hệ
  • Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (A0001) Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: 08 37 755053 – Hotline: 0935 035 270
  • Email: increti@tdt.edu.vn, Website: http://tuyensinh.tdt.edu.vn