THÔNG BÁO V/V NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 NĂM 2016-2017

V/v Nộp học phí học kỳ 3 năm 2016-2017 bậc đại học, cao đẳng hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2

Nay Phòng Tài chính thông báo thời gian và địa điểm nộp học phí học kỳ 3 năm học 2016-2017 như sau:


 

  1. Đối tượng thực hiện: sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.
  2. Thời gian thu học phí: từ ngày 22/05/2017 đến hết ngày 26/05/2017
  3. Địa điểm: tại Phòng Tài chính ( phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7.
  • Buổi sáng : Từ 07H30 đến 11H30
  • Buổi chiều : Từ 13H00 đến 17H00