THÔNG BÁO V/V NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM 2017-2018

V/V Nộp Học Phí Học Kỳ 2 Năm Học 2017-2018 Của Sinh Viên Các Khóa Tuyển Sinh Từ Năm 2016 Trở Về Trước

Nay Phòng Tài chính thông báo thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

1. Thời gian thu học phí:

Tất cả Sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy, Liên thông, Vừa làm vừa học các khóa tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước.

2. Thời gian thu học phí:

Từ ngày 04/12/2017 đến 29/12/2017

Sinh viên có thắc mắc về học phí đề nghị liên hệ

Anh Lâm – ĐT (028)37755070

(Sinh viên vui lòng liên hệ trong giờ hành chính)