THÔNG BÁO THI MOS ĐỢT THÁNG 06/2017

THÔNG BÁO
V/v thi chứng chỉ MOS quốc tế đợt tháng 6/2017

Thời gian thu hộ chi phí tổ chức thi chứng chỉ MOS quốc tế:

Từ ngày 22/5/2017 đến hết ngày 26/5/2017. Sinh viên xem thông tin chi tiết trên website Phòng Tài chính (http://ptc.tdt.edu.vn/)

Lưu ý:

Mọi thắc mắc về lịch thi chứng chỉ MOS quốc tế đợt tháng 06/2017, sinh viên vui lòng liên hệ về:

Phòng Đại học (phòng A0005): (08).377.55.051 – (08).377.55.052

Văn phòng tư vấn & hỗ trợ (phòng E0001): (08).224.77.215.