THỜI KHOÁ BIỂU ĐỒ ÁN TIỀN TỐT NGHIỆP & DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ

Xin chào các bạn sinh viên,

Khoa Mỹ thuật Công nghiệp thân gửi đến các bạn thời khoá biểu đồ án tiền Tốt nghiệp & danh sách sinh viên đăng ký.

Các bạn vui lòng xem file đính kèm gồm:

1. Sheet Thời khoá biểu đồ án tiền tốt nghiệp có phòng học

2. Sheet Danh sách sinh viên đăng ký và không đăng ký học Đồ án tiền Tốt nghiệp.

Trân trọng.