MỜI NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 06.2017

Chào các bạn sinh viên,
Khoa MTCN mời sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6.2017 đến nhận Giấy Chứng Nhật Tốt Nghiệp.

Thời gian nhận từ ngày 10/07 đến ngày 21/07/2017 (trong giờ hành chính, trừ sáng thứ 3 vì Khoa họp giao ban).

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 06.2017 gồm:

TT MSSV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Năm TN
1 11000051 Trần Thị Thanh Huệ 18/11/1992 Nữ 6/2017
2 11000066 Nguyễn Hữu Liêm 02/12/1992 Nam 6/2017
3 11000052 Lê Tấn Huy 17/06/1992 Nam 6/2017
4 11000069 Phạm Thị Mỹ Linh 02/03/1992 Nữ 6/2017
5 11000184 Lưu Thiên Vũ 01/08/1989 Nữ 6/2017
6 11201030 Huỳnh Bảo Sang 13/05/1994 Nữ 6/2017
7 10930025 Đậu Khắc Huy 15/11/1984 Nam 6/2017
8 11030035 Trần Ngọc Hùng 26/12/1983 Nam 6/2017
9 11122003 Lý Huỳnh Bảo Chân 08/01/1984 Nữ 6/2017
10 11122012 Võ Trung Hiếu 12/04/1988 Nam 6/2017
11 11122039 Trần Mạnh Tường 03/06/1989 Nam 6/2017