MỜI NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 04.2017

Khoa MTCN mời những bạn có tên trong danh sách bên dưới vui lòng đến nhận bằng tốt nghiệp đợt 04.2017 tại văn phòng Khoa MTCN – D701

Thời gian từ ngày 15/05 ->26/05/2017.

Sáng thứ 2-4-5-6 (08g00 -> 10g30), Chiều 2-3-4-5-6 (14g00 -> 16g30)
Đến nhận bằng TN các bạn mang theo:
  • CMND bản gốc và bản photo
  • Biên lai nộp lệ phí tốt nghiệp

     

Trường hợp nhận bằng TN hộ thì mang theo:
  • Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương
  • CMND bản gốc và bản sao y của người nhận hộ
  • CMND bản gốc và bản photo của sinh viên
  • Biên lai nộp lệ phí tốt nghiệp

Danh sách tốt nghiệp đợt 04.2017 đã có bằng

1.  Nguyễn Thanh Hà
2.  Trần Thanh Phụng
3.  Nguyễn Chí Tài
4.  Nguyễn Hữu Bảo Trang
5.  Trần Quang Hải
6.  Nguyễn Thị Thu Liễu
7.  Nguyễn Phùng Thế
8.  Mai Nguyễn Phương Quỳnh
9.  Trần Nguyễn Trung Nghĩa
10. Đoàn Ngọc Thành
11. Trần Thị Thùy Trang
12. Nguyễn Thị Kim Liên