LỊCH TẬP TRUNG SINH VIÊN

Chào các bạn sinh viên!
Khoa MTCN thông báo lịch tập trung sinh viên để triển khai kế hoạch học đồ án Tiền TN và đồ án Tốt nghiệp như sau:
Thời gian – Địa điểm: 15g00 ngày 27/09/2016 tại Phòng D604.
Thân trọng