KẾ HOẠCH XỬ LÝ QUÁ HẠN ĐÀO TẠO – ĐỢT THÁNG 10/2017

KẾ HOẠCH XỬ LÝ QUÁ HẠN ĐÀO TẠO - ĐỢT THÁNG 10/2017

(Hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai)

Nhà trường ban hành kế hoạch về cảnh báo và xử lý học vụ sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo, sinh viên nghỉ học tạm thời quá thời hạn, và sinh viên (các lớp ngoài giờ hành chính) vi phạm quy định về học phí đợt tháng 10.

Các bạn sinh viên download file đính kèm để biết thêm chi tiết.

Thân.