DANH SÁCH BUỘC THÔI HỌC SINH VIÊN QUÁ HẠN ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG, VỪA LÀM VỪA HỌC, VĂN BẰNG HAI ĐỢT THÁNG 12/2016

Thân chào các bạn sinh viên,


 

Khoa MTCN gửi đến các bạn các danh sách buộc thôi học sinh viên quá hạn đào tạo hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai đợt tháng 12/2016.

Các bạn vui lòng KIỂM TRA. →


 

Trân trọng!