DANH MỤC TÀI LIỆU KHOA MTCN ĐANG CÓ TRÊN THƯ VIỆN

Khoa MTCN thân gửi đến các bạn sinh viên danh mục tất cả tài liệu Khoa MTCN hiện đang có, tính đến ngày 22.9.2016. Các tài liệu này bao gồm cả sách giấy, ebook, tài liệu rời không phải sách, luận văn tốt nghiệp, đề cương & slide môn học…

Các bạn có thể dùng lệnh “filter” để lọc các tài liệu theo ý mình.

Để tìm kiếm các tài liệu này trên trang thư viện (lib.tdt.edu.vn), các bạn nên đánh đúng tên vào ô “Nhan đề” (không đánh dấu hai chấm hay gạch nối nếu có). Nếu đánh vào ô Nhan đề vẫn không ra thì có thể đánh một vài từ khóa trong nhan đề vào ô “Từ khóa”, hoặc đánh tên tác giả vào ô “Tác giả”.

Danh mục các bạn có thể download tại đây.

Trân trọng.