DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG

Thân chào các bạn sinh viên,

Khoa MTCN gửi đến các bạn các danh mục môn học tương đương gồm:

  1. Danh mục môn tương đương của tuyển sinh 2011 (K15) trở về trước – tương đương với K16 (tuyển sinh 2012).

  2. Danh mục môn tương đương của tuyển sinh 2012 (K16), 2013 (K17), 2014 (K18) – tương đương với Top 100 K19 (tuyển sinh 2015) trở về sau.

Các bạn vui lòng để ý đến MÃ MÔN HỌC -> để xác định môn học thuộc chương trình mới hoặc cũ.