CÁC THÔNG BÁO VỀ THỜI KHOÁ BIỂU

Thân chào các bạn sinh viên, Khoa MTCN gửi đến các bạn lịch trình thời khoá biểu từ phòng đại học TDTU.

Các bạn vui lòng xem Thời khoá biểu, đối với:

Hệ chính qui, tại đây.

Hệ liên thông, tại đây.