CÁC THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH THI

Thân chào các bạn sinh viên, Khoa MTCN gửi đến các bạn danh sách thi từ phòng đại học TDTU.

Các bạn vui lòng xem thông tin, đối với:

Hệ chính qui, tại đây.

Hệ liên thông và VB2, tại đây.