CÁC THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Thân chào các bạn sinh viên, Khoa MTCN gửi đến các bạn các thông báo từ phòng đại học TDTU về việc đăng ký môn học.

Các bạn vui lòng truy nhập tại đây để biết thêm chi tiết.