CÁC THÔNG BÁO VỀ XỬ LÝ HỌC VỤ

Thân chào các bạn sinh viên, Khoa MTCN gửi đến các bạn các thông báo từ phòng đại học TDTU về việc xử lý học vụ.

Các bạn vui lòng truy nhập tại đây để biết thêm chi tiết.