ĐƠN XIN MỞ MÔN HỌC BỔ SUNG

Chào các bạn sinh viên!
Mẫu đơn này chỉ dành cho nhóm sinh viên đồng thuận đăng ký mở lớp môn học trong học kỳ.
Khoa chỉ nhận đơn trong 02 tuần đầu của các học kỳ chính và chỉ nhận đơn trong 01 tuần đầu của học kỳ hè.
Lưu ý : Sinh viên phải thống nhất thời khóa biểu đề nghị nhà trường mở lớp.
Mẫu đơn xin vui lòng download tại đây.
Trân trọng.