CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG CỦA TỐT NGHIỆP

Chào các bạn sinh viên!

Khoa MTCN gửi đến các bạn danh sách các thông tin quan trọng của đợt tốt nghiệp 2016.

Sinh viên vui lòng đọc kỹ để thực hiện đúng các quy định đã đề ra!

Các thông tin bao gồm:

  1. Các môn học tương đương
  2. Điều kiện xét học Đồ án tiềnTốt nghiệp và Đồ án Tốt nghiệp (TB SV)
  3. Môn Cốt lõi – Hệ chính quy
  4. Môn Cốt lõi – Hệ liên thông
  5. Môn Cốt lõi – Hệ VLVH ngành Đồ hoạ
  6. Môn Cốt lõi – Hệ VLVH ngành Nội thất

 

  * Cách thức tính điểm đồ án tốt nghiệp như sau :
 – Đồ án tốt nghiệp gồm 02 phần :

Điểm lý luận = (điểm Giảng viên hướng dẫn + điểm Giảng viên phản biện)/2

Điểm thiết kế là trung bình cộng điểm của giảng viên hướng dẫn và tất cả các thành viên của Hội đồng chấm bảo vệ

– Điểm tổng kết Đồ án tốt nghiệp = [Điểm lý luận + (Điểm thiết kế * 2)]/3

 

     * Mẫu biểu
     + Phiếu đăng ký đề tài tốt nghiệp, xem file đính kèm tại đây
     + Phiếu theo dõi tiến độ tốt nghiệp, xem file đính kèm tại đây

 

Trân trọng!!