ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Thị Thùy Vân
Thạc sỹ
Trưởng khoa
2
Phạm Ngọc Thư
Thạc sỹ
Trợ lý trưởng khoa
3
Tô Mai Lĩnh
Họa sỹ
Cử nhân
Trưởng bộ môn nội thất
4
Lý Nhật Bình
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn thiết kế đồ họa
5
Han Suk Woo
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên – Nghiên cứu
6
Trang Phượng
Tiến sỹ
Giảng viên
7
Nguyễn Đức Sứng
Tiến sỹ
Giảng viên
8
Trần Văn Long
Tiến sỹ
Giảng viên
9
Vũ Hiền
Giảng viên chính
Cử nhân
Giảng viên
10
Ngô Tú Quỳnh Loan
Thạc sỹ-NCS
Giảng viên
11
Phạm Ngọc Quỳnh Giao
Thạc sỹ-NCS
Giảng viên
12
Nguyễn Huy Khuê
Thạc sỹ
Giảng viên
13
Delfosse Thiery
Thạc sỹ
Giảng viên
14
Filipa De Araújo
Thạc sỹ
Giảng viên
15
Nguyễn Thanh Mai
Thạc sỹ
Giảng viên
16
Hồ Ngọc Lệ
Thạc sỹ
Giảng viên
17
Lâm Nhựt Thanh
Thạc sỹ
Giảng viên
18
Nguyễn Hồng Khiêm
Thạc sỹ
Giảng viên
19
Nguyễn Văn Mẫn
Thạc sỹ
Giảng viên
20
Nguyễn Thị Thúy Hà
Thạc sỹ
Giảng viên
21
Dương Liên Trang Nhã
Thạc sỹ
Giảng viên
22
Lê Triệu Hoàng Anh
Thạc sỹ
Giảng viên
23
Phạm Ngọc Quỳnh Giao
Thạc sỹ
Giảng viên
24
Trần Thanh Hiếu
Cao học
Trợ giảng
25
Nguyễn Đức Thắng
Cao học
Trợ giảng
26
Nguyễn Hoàng Tuấn
Họa sỹ
Cử nhân
Giảng viên
27
Ngô Văn Đức
Cử nhân
Dạy thực hành
28
Huỳnh Đang Viên
Cử nhân
Dạy thực hành
29
Nguyễn Thúy Hạnh
Cử nhân
Dạy thực hành
30
Nguyễn Bửu Ngươn
Cử nhân
Dạy thực hành
31
Trần Hải
Cử nhân
Dạy thực hành
32
Nguyễn Văn Sỹ
Cử nhân
Dạy thực hành
33
Nguyễn Phú Hậu
Cử nhân
Dạy thực hành
34
La Như Long
Cử nhân
Dạy thực hành