Xuong mayStudioFS2016_04

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hệ thống phòng học, phòng Studio,

xưởng may được trang bị các máy chuyên dụng

phục vụ cho việc học lý thuyết và thực hành.

Khu biểu diễn thời trang.

Lò nung gốm.

Workshop with Prof.1642102_bd_media_id_8638053487a9a543ba1c2d7fa82a135ePhong hoa that